logo

เทศบาลตำบลบ่อแก้ว

แหล่งท่องเที่ยว

Login Form

egp

<span style="color: blue;"><span style="font-size: 14px;"><a style="text-decoration: underline; color: #ac9e8b; font-size: 13px;" href="/pdfdata/Announce2.pdf" target="_blank"><span style="color: blue;"><span style="font-size: 14px;">

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
  1. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  2. ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดจ้างออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าประชารัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนหินคลุกด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยโรงน้ำแข็งประสงค์ทรัพย์ หมู่ที่ 3 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  4. ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ นครโฮจิมินท์ (ไซง่อน) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  5. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากศูนย์วิทยาศาสตร์-สี่แยกบ้านนางสมนา รุมพล หมู่ที่ 9 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Copyrigcht © 2018 เทศบาลตำบลบ่อแก้ว 160 หมู่ที่ 5 ตำบลบ่แก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180 โทรศัพท์ 054-787197 โทรสาร 054-787197 เว็บไซค์ : http://www.bokaew.go.th อีเมล [email protected]